Trainingen en Workshops

Talent Gezocht & Talent Ontdekt
Talent Gezocht is een inspirerende workshop voor volwassenen, waarbij we in een kleine groep samen op zoek gaan naar jouw talent.

Talent Ontdekt is het verdiepende vervolg van de eerste workshop, waarin we een hele dag stil zullen staan bij jouw talent én op zoek gaan naar hoe je deze daadwerkelijk in de praktijk kunt brengen.

Mindfulkids
Onze kinderen leven in een maatschappij waarin veel van hen gevraagd wordt, in een hoog temp en met enorm veel prikkels. Daarbij ligt de nadruk vaak op presteren en op resultaten. Ik gun alle kinderen een goede balans tussen “doen” en gewoon “zijn”. Een besef dat ze goed zijn zoals ze zijn, en dat ze zich mogen ontwikkelen in de richting die het beste bij hen past.

Mindfulkids is een klassikale aandachtstraining voor kinderen in de bovenbouw van de basisschool, ontwikkeld door het Instituut voor Mindfulness in Amsterdam. De training bestaat uit ervaringsgerichte aandachtsoefeningen en compassieoefeningen. Kinderen leren hiermee de aandacht te richten op wat belangrijk is in het hier en nu. Ze doen even een stapje terug en voelen hoe het op dit moment met ze gaat. Hierdoor krijgen ze meer inzicht in hun eigen emoties en lichamelijke gevoelens en handvatten om hiermee om te gaan. Ze leren vriendelijker en zonder oordeel naar zichzelf en anderen te kijken, wat een positief effect heeft op hun zelfbeeld en sociale vaardigheden. En ervaren en beseffen dat je goed bent zoals je bent, dat gun ik echt ieder kind!

!JES Jij En Scheiding
Jaarlijks worden er ongeveer 35.000 kinderen betrokken bij een echtscheiding. Ze hebben begeleiding nodig bij het verwerken van de scheiding en de daarbij horende emoties en moeten leren omgaan met de gevolgen van de scheiding en de nieuwe situatie. Daarnaast is het belangrijk dat zij bij hun ouders kunnen en durven aangeven wat ze nodig hebben.

 Jij en Scheiding is een groepstraining voor kinderen van gescheiden ouders tussen de 7 en 12 jaar.
Rode draad in de training is het bouwen van een brug. De brug is een metafoor voor het vinden van een nieuw evenwicht in een veranderende gezinssituatie. De pijlers van de brug zijn de woningen van vader en moeder. De kinderen hebben een goede brug nodig om een evenwicht te vinden in de nieuwe situatie. Ouders en kinderen zorgen samen voor een passende en stevige brug. De kinderen gaan hier tijdens de groepsbijeenkomsten gezamenlijk mee aan de slag en hun ouders leveren hun aandeel aan de brug tijdens de ouderavonden. Deze samenwerking levert mooie resultaten op, waarbij de kinderen zich gezien voelen door hun beide ouders en gesterkt hun weg vervolgen.

 

Pop Up Kindertalent
Voor elk kind is het belangrijk gezien en gehoord te worden, met alle aangeboren talenten. Het effect hiervan blijft doorwerken. Veel positieve ervaringen leiden tot meer veerkracht en oplossingsvaardigheden, ook “als je later groot bent.” De leden van ons netwerk Kindertalentfluisteraars in Nederland en België hebben samen afgesproken per persoon twee keer per jaar een gratis Pop Up evenement te organiseren waarbij kinderen hun talenten in beeld kunnen krijgen. Een prachtig initiatief waar ik zelf tot nu toe net zoveel van geniet als de kids.

 Wil je ontdekken wat jouw talenten zijn? En die op een vrolijke talentposter mee naar huis nemen om op te hangen? Houd dan de agenda op deze website in de gaten voor een gratis talentgesprek tijdens een volgende Pop Up bij jou in de buurt.