Echtscheiding en rouwverwerking

Het verlies van iemand waar je veel van houdt is een van de meest ingrijpende gebeurtenissen in je leven.  Afscheid dat voortkomt uit het overlijden van een dierbare of afscheid vanwege een echtscheiding, in beide gevallen volgt een onvermijdelijk rouwproces voor alle betrokkenen.  Voor ieder individu  is het omgaan met een groot verlies verschillend, ieder op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo. Dat maakt het soms lastig elkaar te begrijpen of te kunnen steunen. Als je ouder bent moet je naast het verwerken van je eigen emoties ook zorg dragen voor je kinderen met hun verdriet. Dat is een hele pittige opdracht. Dan is het fijn dat er iemand naast je komt staan en met je meekijkt wat er voor de kinderen nodig is, zodat die zorg iets verlicht wordt.

Echtscheiding

Wat kan ik als ouder doen om mijn kind te helpen bij de verwerking van de scheiding?
Hoe krijg  ik dit voor elkaar als ik zelf nog overspoeld wordt door emoties?
Hoe gaan we uit elkaar als partners, maar gaan we daarnaast wel gezamenlijk door als ouders?

 Ik begeleid al ruim tien jaar ouders en kinderen in echtscheidingssituaties. Leidend daarbij is voor mij altijd de zorg en liefde voor het kind en diens gezonde emotionele ontwikkeling. Vanuit die overtuiging begeleid ik ouders aan de hand van wat hun kind laat zien en horen. Kinderen begeleid ik in hun verwerkingsproces rondom de scheiding. Dit kan in de vorm van een individueel traject op maat of in een groepstraining met andere kinderen. Bij beide vormen van begeleiding zijn de ouders onmisbaar. Ik ben gecertificeerd trainer Jij En Scheiding  en Ouders Kind En Echtscheiding en heb diverse opleidingstrajecten op het gebied van ouderschapsreorganisatie gevolgd aan de Interactie Academie in Antwerpen. Jullie kind is uit liefde geboren,  jullie kostbaarste geschenk. Laten we er samen zorg voor dragen dat dit prachtige cadeau niet beschadigt.

Met liefde scheiden is niet gek!  Dat moet toch mogelijk zijn?”

Rouwverwerking bij kinderen en jongeren

Ik zou het liefst mijn kind beschermen tegen het verdriet, hoe ga ik hier goed mee om?
Rouwen kinderen anders dan volwassenen? Hoe help ik mijn kind met rouwen?

Net als bij volwassenen is het rouwproces bij elk kind en elke jongere uniek. Dit is niet alleen afhankelijk van de persoon en de situatie, maar de manier waarop een kind omgaat met verlies is daarnaast in grote mate gekoppeld aan de leeftijdsfase waarin het zich bevindt.  Begeleiding op maat is daarom bij kinderen en jongeren van groot belang. Mijn eigen ervaring dat ondersteuning op een manier die bij jou past zeer helpend is,  gebruik ik graag om samen met hen te kijken naar wat zij nodig hebben in hun rouwproces.

Ik  ben aangesloten bij de Stichting Jeugd en Rouw Breda, en werk vanuit hun visie:

“We willen kinderen en jongeren leren omgaan met rouw, door verlies- en herstelgericht te werken en samen met hen te zoeken naar hun eigen kracht waarmee zij de regie over hun eigen leven weer kunnen oppakken.”

 De begeleiding van kinderen en jongeren in rouw kan door middel van individuele begeleiding of door middel van deelname aan contactgroepen voor kinderen en contactgroepen voor jongeren.

“Het is onmogelijk iemand te vergeten die zoveel gaf om te herinneren.”